Арија из представе Доктор шустер
Део из представе Доктор шустер
Део из представе Тартиф