ЛАБУДОВА ПЕСМА

Сезона: 2020/2021.
Текст: А. П. Чехов, Платон
Режија: Бранко Кнежевић
Мајстор тона и светла: Горан Драгутиновић, Виктор Вујић
Мајстор сцене: Милан Аћимовић
Костим: Биљана Кнежевић
Улоге: Светловидов/Сократ – Бранко Кнежевић, Никита/Мелет – Милан Аћимовић